Information

Öppettider mån-fre: 07.00 - 18.00
Stängt röda dagar och vissa klämdagar

 

Priser:                                                             

Hos oss får du ha din hund hur många eller då dagar du vill (när vi har öppet;)) till en månadskostnad av  2700kr inkl. moms                                                                                          
Ni lämnar er hund så ofta ni behöver.
                                           

Kloklippning 100kr inkl. moms

prenumerera på kloklipp (vi klipper klorna en gång i veckan): 200kr/månad 

Avtal Tassarnas Hunddagis HB (TH)

 
Vid inskrivning av hund skall detta uppfyllas i nedanstående punkter.
 
· Vid inskrivning skall hundägaren lämna kopia på försäkringsbrev till TH som visar
att hunden är veterinärvårdsförsäkrad/ livförsäkrad, om inte hunden är försäkrad, intyga att ägaren står för alla kostnader vid eventuell skada*. TH ser helst att din hund är försäkrad.
· Hundägaren skall lämna kopia på vaccinationsintyg till TH som intygar att hunden är
vaccinerad mot Parvo och valpsjuka, TH kräver även vaccination mot Kennelhosta.
Avmaskning skall ske enligt gällande rekommendationer
· Personalen på TH förbinder oss att vårda hunden väl, att ge god tillsyn och kontakt
samt att rasta hunden regelbundet.
· Om hunden skadas eller förolyckas under vistelse på TH eller under rastning är TH
skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador om det visar sig att skada vållats
av bristfälligheter i lokalen eller bristande tillsyn från TH´s sida.
Ersättning utgår i dessa fall endast med belopp som ej ersätts av hundens försäkring
eller annan försäkring som hundägaren tecknat. Om försäkring ej finns står TH inte för kostnaderna.
· TH tillämpar en prövomånad. Detta för att avgöra om hunden passar i dagismiljön,
under den tiden betalar hundägaren full avgift. Skulle TH avgöra att hunden är en
risk för personalens säkerhet och andra hundar eller att hunden är störande för
verksamheten eller av andra skäl inte mår bra av att vistas i dagismiljön äger TH
rätten att med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Den erlagda avgiften för
prövoperioden återbetalas ej. Även hundägaren har under denna prövomånad rätt att
med omedelbar verkan säga upp avtalet, Även i detta fall återbetalas avgiften inte. TH´s rätt att säga upp en ej lämplig individ med omedelbar verkan kvarstår även efter prövomånaden.
'Uppsägning ska lämnas skriftligen, uppsägningstid 1 månad, (gäller ej vid omedelbar uppsägning av TH)
· TH gör ingen avgiftsreducering om din hund är hemma pga löp, sjukdom, ohyra eller
om ägaren väljer att hålla hunden hemma vid ledighet
· TH har rätt att vägra ta emot hunden om det finns anledning att misstänka sjukdom,
skada eller smittorisk. Om din hund pga hälsoskäl inte kan delta i dagens aktiviteter
skall den vara hemma
· Hundägaren skall med god framförhållning meddela TH om hunden skall vara ledig
en längre tid.
· Hunden skall vara chippad eller öronmärkt
· TH rastar alla hundar 2 ggr per dag om ingen annan överenskommelse träffas mellan
TH och hundägaren, vid rastning kan hundar komma att lämnas ensamma i sina rum
ca en timma.
· Hunden skall vara väl rastad på morgonen vid ankomst till TH, Hunden skall alltid
vara kopplad vid hämtning/lämning. Ett funktionellt koppel märkt med hundens namn
skall alltid lämnas med hunden. Ej flexikoppel.
· TH tvättar all utrustning regelbundet. Vatten och matskålar diskas varje dag. Lokalen
dammsugs och skuras varje dag, väggar skuras en gång i veckan
· Vid frånvaro skall detta anmälas senast kl 9.00 samma morgon för att underlätta för
personalens dagsplanering, vi skjuter inte upp promenader för försenade hundar.
· Om TH anser att hunden behöver antidragkoppel kommer det användas på promenaderna på dagiset, TH står för antidragkopplen och de tillhör TH
· Privata ägodelar som förstörs ersätts ej av TH
· Egen lunch skall medtagas för dem som skall äta.
· TH´s mål är att hålla hundgrupperna i rummen så små som möjligt. Personalen
observerar grupperna noggrant för att se till att alla individer trivs och mår bra
· TH´s ser till att det finns liggplatser i form av bäddar eller liknade och vattensskål i varje box
· TH tillämpar en fast månadsavgift som erläggs i förskott ,denna skall vara TH
tillhanda senast den 27:e varje månad.
Vid utebliven/ försenad betalning har TH rätt att neka hunden plats och rätt att ta ut en förseningssumma.
· Vid försenad hämtning efter stängning debiteras hundägaren en avgift. 300 kr per påbörjad halvtimma. Upprepas detta vid ett flertal tillfällen äger TH rätten att säga upp hundens plats med omedelbar verkan
· TH skall meddelas om någon annan än hundens ägare hämtar hunden vid
överlämningen på morgonen
· TH har rätt att använda sig av praktikanter/arbetstränande vid rastning och utevistelse. Dock alltid tillsammans med ansvarig från TH
· TH har öppet måndag – fredag. 07:00-18.00. Helgdagsafton, röd dag och vissa klämdagar är det
stängt.
 
 
Linn Stahre                           Sofie Noresäter
 
 
Kund
 
 
Ort/Datum
 
 
 
*Min hund är inte försäkrad och jag intygar att jag står för alla kostnader om min hund skadas eller bli sjuk.
Kund
 
 
 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)